V sobotu 22.januára 2022 prebehlo valné zhromaždenie Wushu teamu za účasti nadpolovičnej väčšiny členov teamu. Zápisnicu z VZ zverejníme čoskoro.

Categories:

Tags:

Comments are closed