V nedeľu, 23.januára 2022 prebehol mikro seminár na zostavu s mečom. Cvičila sa zostava 32foriem jianshu. […]
V sobotu 22.januára 2022 prebehlo valné zhromaždenie Wushu teamu za účasti nadpolovičnej väčšiny členov teamu. Zápisnicu […]