V sobotu 22.januára 2022 prebehlo valné zhromaždenie Wushu teamu za účasti nadpolovičnej väčšiny členov teamu. Zápisnicu […]