pri debatách s ľuďmi o tréningoch sme spoločne usúdili, že nie je vhodné pozastaviť trénovanie počas […]