S novým školským rokom sa aj my presúvame do nových priestorov. Od 2.10.2023 cvičíme v telocvični […]