V oktobri 2021 sa budú konať Majstrovstvá SR vo Wushu. Kto má záujem sa zúčastniť, ten […]
Wushu tréningy v prezenčnej forme znovu začínajú od 6.9.2021 na zvyčajnom mieste – v telocvični Základnej […]