Valné zhromaždenie sa bude konať 28.02.2024 v stredu. Presný čas a miesto oznámi Predseda združenia dodatočne. […]
Spôsobov ako darovať 2% z dane a tak pomôcť nášmu združeniu sa rozvíjať je niekoľko. Názov: […]