Valné zhromaždenie sa bude konať 28.02.2024 v stredu.

Presný čas a miesto oznámi Predseda združenia dodatočne.

Program: 1/Otvorenie

2/Určenie overovateľov

3/Hospodárenie OZ

4/Sumár roku 2023

5/Plán na rok 2024

6/Návrhy, pripomienky

7/Záver

Categories:

Tags:

Comments are closed