Spôsobov ako darovať 2% z dane a tak pomôcť nášmu združeniu sa rozvíjať je niekoľko.

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE a prineste nám ho.
  1. Ak si podávate vyhlásenie sami, údaje sú nasledovné

Názov: Wu Shu team Slovakia

IČO: 37846906

  1. Tu je už vyplnený formulár, ktorý vypíšete a odnesiete na daňový úrad alebo ho prinesiete nám.

Vopred ďakujeme za vašu podporu a všetky financie, ktorými nám pomáhate rásť.

Categories:

Tags:

Comments are closed