Valné zhromaždenie sa bude konať 28.02.2024 v stredu. Presný čas a miesto oznámi Predseda združenia dodatočne. […]
Spôsobov ako darovať 2% z dane a tak pomôcť nášmu združeniu sa rozvíjať je niekoľko. Názov: […]
S novým školským rokom sa aj my presúvame do nových priestorov. Od 2.10.2023 cvičíme v telocvični […]
Od 10.1.2022 sa opäť spustia tréningy v telocvični. Máme povolené ísť len v režime OP, teda […]
Záujemcovia o seminár BaJi sa hláste Patrikovi. Bude organizovný v režime OP.
Dňa 22.1.2022 o 17:00 sa prostredníctvom aplikácie ZOOM uskutoční valné zhromaždenie Wushuteam-u. Hlasovacie právo ma každý […]
Členské poplatky (týka sa občianskeho združenia) prosíme uhradiť do 16.1.2022. Kontrola uhradených poplatkov prebehne na druhý […]
V oktobri 2021 sa budú konať Majstrovstvá SR vo Wushu. Kto má záujem sa zúčastniť, ten […]
Wushu tréningy v prezenčnej forme znovu začínajú od 6.9.2021 na zvyčajnom mieste – v telocvični Základnej […]
Ako čiastočná náhrada tréningov v telocvični prebiehajú 2x do týždňa online Wushu tréningy cez Zoom. Tréningy […]