Od 10.1.2022 sa opäť spustia tréningy v telocvični. Máme povolené ísť len v režime OP, teda […]
Záujemcovia o seminár BaJi sa hláste Patrikovi. Bude organizovný v režime OP.
Dňa 22.1.2022 o 17:00 sa prostredníctvom aplikácie ZOOM uskutoční valné zhromaždenie Wushuteam-u. Hlasovacie právo ma každý […]
Členské poplatky (týka sa občianskeho združenia) prosíme uhradiť do 16.1.2022. Kontrola uhradených poplatkov prebehne na druhý […]