Členské poplatky (týka sa občianskeho združenia) prosíme uhradiť do 16.1.2022. Kontrola uhradených poplatkov prebehne na druhý deň 17.1.2022 o 12:00 a členmi sa stanú len tí, ktorí poplatok do daného dátumu uhradili. Členom sa následne vystaví aj preukaz. Cena ostáva nezmenená – 20 EUR. Členské poplatky prosíme posielať na číslo účtu SK451111 0000 0015 8092 8001.

Categories:

Tags:

Comments are closed