V oktobri 2021 sa budú konať Majstrovstvá SR vo Wushu. Kto má záujem sa zúčastniť, ten […]
Wushu tréningy v prezenčnej forme znovu začínajú od 6.9.2021 na zvyčajnom mieste – v telocvični Základnej […]
Ako čiastočná náhrada tréningov v telocvični prebiehajú 2x do týždňa online Wushu tréningy cez Zoom. Tréningy […]
Tréningy sú kvôli pandemickej situácii a nariadeniam vlády SR až do odvolania pozastavené.